Certyfikaty

Jakość dopasowana do wymagań Klientów

W zakresie swojej oferty, Splot przestrzega wszystkich obowiązkowych norm i wymogów prawnych. Wykorzystujemy możliwość certyfikacji naszych produktów i systemów zarządzania jako szansę potwierdzenia zgodności naszych procesów z normami oraz ich niezależną weryfikację przez ekspertów.

Certyfikat IW 00197

Certyfikat IW 00198

Certyfukat OTS100 label IW 00197, 00198